×Trở về trang chủ

Tổng hợp firmware mới nhất cho tất cả các dòng Android TV Box có trên thị trường

25-10-2017Trần Đức Phú

Tổng hợp firmware mới nhất cho tất cả các dòng máy android tv box

1. Android TV Box hãng Himedia

Himedia Q1 IV Stock firmware_v3.0.4

Firmware hỗ trợ myK+ v3.0.4

Hướng dẫn
Himedia Q3 IV Stock firmware_v3.0.4 Firmware hỗ trợ myK+ v3.0.4

Hướng dẫn

Himedia Q8 IV Stock firmware_v3.0.4 Firmware hỗ trợ myK+ v3.0.4

Hướng dẫn

Himedia Q5 IV Stock firmware_v3.0.3 Firmware hỗ trợ myK+ v3.0.3

Hướng dẫn

Himedia Q10 IV Stock firmware_v3.0.4 Firmware hỗ trợ myK+ v3.0.4

Hướng dẫn

Himedia H8 Stock firmware_v1.1.7 Firmware hỗ trợ myK+ v1.1.7

Hướng dẫn

Himedia H8 Plus Stock firmware_v1.1.7 Firmware hỗ trợ myK+ v1.1.7

Hướng dẫn

Himedia Q10 Pro

Android L to Android N_v2.0.4

Android N to Android N_v2.0.5

Fw Android TV hỗ trợ myK+ v2.0.4

Hướng dẫn

Himedia Q5 Pro

Android L to Android N_v2.0.4

Android N to Android N_v2.0.5

Fw Android TV hỗ trợ myK+ v2.0.4

Hướng dẫn

Himedia A5

Stock firmware Android 6.0_v2.0.5 Android 7.1.1

Hướng dẫn

Himedia Q30 Stock firmware Android 7.1_v2.0.5

Edition Myk+ 2.0.4 – Android 7.1

ATV 2.0.4 - Android 7.1

Hướng dẫn

2. Android TV Box hãng Minix

Minix Neo X7

X7 Kitkat 250.zip (update từ USB)

X7 Kitkat 250.img (update bằng tool)

Hướng dẫn
Minix Neo X5

X5 Kitkat 250.zip (update từ USB)

X5 Kitkat 250.img (update bằng tool)

Hướng dẫn
Minix Neo X6

X6 008 20150923.zip (update từ USB)

X6 008 20150923.img (update bằng tool)

Hướng dẫn
Minix Neo X8-H Plus

X8-H PLUS 011 firmware (20170119).zip (update từ USB)

X8-H PLUS 011 firmware (20170119).img (update bằng tool)

Hướng dẫn
Minix Neo U1

NEO U1 FW013 - 20170629.zip (update từ USB)

NEO U1 FW013 - 20170629.img (update bằng tool)

Hướng dẫn
Minix Neo U9-H

NEO U9-H FW006 (20170810).zip (update từ USB)

NEO U9-H FW006 (20170810).img (update bằng tool)

Hướng dẫn

3. Android TV Box hãng Mecool, Alfawise

Mecool BM8 Download Hướng dẫn
Mecool BB2 Download Hướng dẫn
Mecool BB2 Pro Download Hướng dẫn
Alfawise H96 Pro Plus Download Hướng dẫn
Alfawise H96 MAX Download Hướng dẫn

4. Android TV Box hãng Vinabox

Vinabox X2 Download Hướng dẫn
Vinabox X9 Download Hướng dẫn
Vinabox Q9 Download Hướng dẫn

5. Android TV Box hãng Egreat

Egreat A10 Download
Egreat A5 Download

6. Android TV Box hãng Zidoo

Zidoo X9S Download
Zidoo X6 Pro Download
Zidoo X1 II Download

7. Android TV Box OTT (Enybox, OTT Box)

Mini M8S Pro S905 Android 5.1 Download
Mini M8S Pro S905X Android 6.0 Download
M8S S812 Download
MXQ Download
MXQ 4K S905 Download
MXQ 4K RK3229 Download
EM95x Download
Enybox X1 Download
Enybox X2 Download
EM92 ram 3GB Download
EM92 ram 2GB Download
Enybox EX96 Download
Beelink GT1 Download

8. Android TV Box hãng TANIX

Tanix TX2 Download
Tanix TX5 Download
Tanix TX5 Pro Download
Tanix TX8 MAX Download

9. Android TV Box không rõ thương hiệu

Android Box Q9S Download
Android Box A9 Download
Homax T8 Download
T10 Plus Download
Q-Box s905 Download
Measy b2a Download
T95U Pro Download
T95K Pro Download
T95Z Plus Download

Bài viết khác trong Hỗ Trợ Kỹ Thuật Android Tivi Box - Smart Box

Số điện thoại liên hệ Boba.vn
Zalo Boba.vn
Facebook Boba.vn
Địa chỉ Boba.vn