Giờ nó nháy 2đèn 1 3 thôi,k kết nối với dt được nửa,giup em.tay t3