Các anh trên yt bảo bấm nút resort trên tay cầm,cho hỏi nút resort ở đâu vậy