Em có tay cầm t3 kết nối blutool vs đt r vào octopus để vào game creative detection nhưng cứ đến đoạn đg đăng nhập lại văng ra jup em với :(