Shop có thể chỉ mình cách kết nối Anycast M2Plus với máy tính Asus win 10 được k? Mình muốn thử kết nối trên latop của bạn mình nhưng k biết làm sao, tại bữa mua của shop mình chỉ được hướng dẫn cài đặt với điện thoại thôi nên giờ k biết làm thế nào. Shop giúp mình với nhé.