Chào Shop

Do nhu cầu sử dụng đặc biệt mà tôi muốn mua một sản phẩm làm mát ở vỉa hè, mặc dù có cây nhưng vẫn nóng, mình dùng bộ phun sương này có làm giảm nhiệt độ nhiều không ?