Ad cho mình hỏi? Mình mới mua máy bơm phun sương sửa dụng 24/24 làm cách nào để nó hoạt động tốt do nhu cầu của mình dùng trong công nghiệp