Chào shop. Tôi muốn hỏi bộ phun sương làm mát có cảm biến bằng nhiệt độ hoạt động bằng cách nào