Mình có mua một cái chuột bay KM800 mới dùng được vài tháng thì bị mất cái đầu thu usb cắm ở TV. Mình muốn hỏi là có thể mua lẻ cái đầu thu đó không hay là phải bỏ chuột