Tôi sử dụng iphone 6 để ghi âm lại bài hát giờ muốn coppy các file ghi âm có sẵn trên iphone sang máy tính thì làm cách nào vậy ạ. shop có thể hướng dẫn giúp tôi được không.