Xem trực tiếp trên ogyt chỉ nghe tiếng ko có hình mong mn giúp với.