Cho e hỏi e bỏ 1 đầu ống vào thùng nươc thi máy có tự hút nước không? Hay phải liên kết với vòi nươvs mới được?