Tôi ở MỸ, muốn mua camera hành trình của hãng, dem về gắn lên xe bên Mỹ.

Camera có hoạt động tốt, dễ dàng như ơ VN không?

Xin cảm ơn